Поново доступан Дневник извршених превода и овера

Поново је доступан Дневник извршених превода и овера – службена евиденција рада ССП у издању Удружења сталних судских преводилаца и тумача Србије како би и наша струка ушла у XXI век савремених технологија, а ручно прављене табеле уз помоћ гумице и лењира остале у прошлости!

Дневник је у потпуности усклађен са прописаним у важећем Правилнику о судским тумачима, а у прилогу је штампан и Пословник о раду судских преводилаца/тумача, што колегама значајно олакшава решавање дилема у свакодневној пракси.

Цена за чланове удружења износи 700 RSD по комаду, а за све остале сталне судске преводиоце 1000 RSD. Наручивање се обавља путем линка, а плаћање поузећем.

You may also like...