Редовна годишња скупштина удружења – 21. марта 2024. у 18 часова

Обавештавамо чланство да се у четвртак, 21. марта 2024. године од 18 часова одржава редовна годишња скупштина Удружења сталних судских преводилаца и тумача Србије. Скупштина се одржава онлајн на платформи Zoom, а линк за приступ благовремено ће бити доступан свим члановима.

Дневни ред:

1. Усвајање завршног рачуна.
2. План активности за наредну годину.
3. Предлози задужења за планиране активности.
4. Обнављање чланарине у Еулити, износ за годишње обнављање чланарине у УССПТС и накнада за учлањење (која се плаћа једнократно приликом првог уписа).
5. Избор председника УССПТС.
6. Разно.

Дневни ред и теме се шаљу унапред да би сви чланови били упознати и могли мејлом да доставе предлоге и сугестије у случају да су спречени да присуствују онлајн. О закључцима ће сви бити накнадно обавештени путем билтена. Због кворума и квалитета дискусије и закључака на наведене теме важно је присуство онлајн у наведеном термину.

Такође, подсећамо чланство на благовремено извршавање обавезе уплате годишње чланарине.

You may also like...