Уводимо језичке консултантске групе

У складу са закључцима са III Конференције сталних судских преводилаца и тумача Србије, међу којима су истакнути и изазови и предности консултативног рада више преводилаца на истом тексту, што не само да намеће темпо на тржишту, него може допринети да се иде у корак са развојем технологија и коришћењем преводилачких алата, као и машинским превођењем које нам се извесно приближава, а све у складу са стандардима квалитета; за разлику од књижевног превода, код кога се поставља питање стила и културолошког отиска у преводу који постаје засебно књижевно дело, групни рад у областима са стандардизованом терминологијом уз коришћење терминолошких база може унапредити сам квалитет превода чиме ће се постићи кохеренција насупрот хаосу који тренутно влада а који је последица недовољне правне утемељености и спорости система, те законодавца да се овим важним питањем бави.
Стога смо ми у УССПТС решили да креирамо језичке групе затвореног типа, у којима ће чланови и стручна лица по препоруци, заинтересована да учествују, моћи да размењују дилеме и решења за проблемске ситуације у преводу. Услед финансијских ограничења, ове групе ће за почетак бити активне као затворене групе на друштвеној мрежи Facebook.
Потребно је да нам се јавите, обавестите којој језичкој групи желите да се прикључите, након чега ће наш администратор обавити потребне кораке – и то све путем друштвене мреже ФБ.
Ово није жеља да промовишемо активности на друштвеним мрежама, али је то тренутно најједноставније реализовати, без додатних улагања. Напомена: да бисте се укључили у рад групе не морате имати активан ФБ профил! Важно је само да имате креиран ФБ профил, макар га користили само за размену искустава у групи :).