Обрасци

Налог за превођење?                                                                           

Образац 4. НАЛОГ ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ

    Добро би било да га имамо за сваки преводилачки посао.

    Сваки преводилац се бар једном сусрео са ситуацијом у којој је неизвесна цена, поставља се питање уговарања цене, или да наплата уговорене цене изостане. Тада не губимо само новац, већ и време, и нешто много вредније, утисак да је наш рад поштован и поверење у клијенте. Отварате врата свог радног и животног простора људима које не познајете. Да ли су баш сви добронамерни? Како непријатности ове врсте свести на најмању могућу меру?

    1. Рад са провереним старим клијентима ослобађа од бојазни да превод нећете моћи наплатити

    2. Рад са новим клијентима –

            а/ ако је привредни субјект, не започињати рад преводиоца само на основу усменог телефонског разговора, већ замолити да се договор потврди на вашу емаил адресу, на пример. У случају спора, суд ће прихватити е-пошту, али неће листинге разговора из вашег мобилног телефона (рећи наручиоцу нешто умирујуће типа: требају ми подаци за оверу).

           б/ ако је суд, у бољој сте позицији;

                суд ће послати решење, са налогом за писмено превођење или судски позив за усмено превођење на расправи, а судски записник је истовремено доказ да сте обавили посао.

            ц/ ако је налогодавац МУП или тужилаштво – проблеми:

                 зваће вас телефоном, доказ о вашем раду биће копија записника. Али, ако су вас позвали, а из неког разлога, до превођења није дошло, нећете имати покриће за врме утрошено на пут и чекање. Препорука – пробајте са налогом за превођење.

ОБАВЕЗНО: понети свој печат ССТ ССП и копију решења о именовању

  • затражити да се у записник унесе”Присутни”—- службено лице, тужилац, бранилац, вештак, судски преводилац

  • Ваше име и презиме, потписати записник и ставити свој печат

  • тражити и узети свој примерак записника

  • jедан примерак фотокопираног записника ПРИЛОЖИТИ  уз трошковник, иначе вам неће платити

      3.  Код обимнијег посла или више страница или новог клијента имате право да тражите предујам /аванс. Оово не важи за суд и државне органе, али њих можете да утужите, ако не плате.

      4. Будите опрезни код телефонских налога, хитно, одмах, до јутра.

          Пред странком запишите шта сте се договорили.

          Будите опрезни пред људима, који унапред обезвређују ваш рад (изрази типа – ма само да знам о чему се ради, не мора баш све да се преведе…..знам ја језик, али немам времена за то…. зар толико новца, за сат посла/