Мајски програми језичких усавршавања

Мајски програми стручног усавршавања 2017.

У сарадњи са Филозофским факултетом Универзитета у Новом Саду и Одељењем за преводилачке послове Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне заједнице – националне мањине, УССПТС је организовало програме стручног усавршавања на тему СУДСКО ПРЕВОЂЕЊЕ И ПРАВНА АДМИНИСТРАТИВНА ТЕРМИНОЛОГИЈА из мађарског, енглеског, француског, немачког и грчког језика. 

С успехом су, и на задовољство присутних реализовани програми из  енглеског језика 20. маја у трајању од 6 сати и немачког и грчкго језика 27. маја у трајању од 5 сати.  

Доц. др Борислава ЕраковићФункционалистички приступ превођењу

Јована РубежићПреводилачки релевантне разлике између англосаксонског и  европско-континенталног права 

Роберт КовачПравна терминологија у немачком и у српском језику

20. мај 2017.

Енглески језик

Доц. др Борислава Ераковић, ФФ: Функционалистички приступ превођењу службених текстова и Јована Рубежић, ФФ/ Правни факултет: Разлике између британског и српског правног система
Весна Стојаковић-Шћепановић, судкси преводилац, Служба за преводилачке послове Покрајинског секретаријата за образовање, управу, прописе и националне заједнице
Јасна Милошевић, судски преводилац, члан УССПТС: Консекутивно превођење и правна терминологија

27. мај 2017.

Немачки језик

Доц. др Борислава Ераковић, ФФ: Функционалистички приступ превођењу службених текстова

Роберт Ковач, ФФ: Правна терминологија у немачком и у српском језику 

Марија Милорадов, адвокат, судски преводилац, члан УССПТС: Судско превођење и правна административна терминологија

Грчки језик

Доц. др Борислава Ераковић, ФФ: Функционалистички приступ превођењу службених текстова

Проф. др Ифигенија Радуловић, ФФ, Превођење правних текстова

Ники Радуловић, судкси преводилац, председник  УССПТС: Судско превођење и правна административна терминологија