Пословник о раду Комисије за испитивање квалитета рада и превода

Скупштина Удружења сталних судских преводилаца и тумача Србије на електронској седници одржаној 11. јуна 2020. године донела је Пословник о раду Комисије за испитивање квалитета рада и превода УССПТС. Пословником се ближе уређују питања која се односе на сазивање, надлежности и рад комисије, као привременог радног тела Удружења, која се формира ради испитивања квалитета превода, или поступања ССП/ССТ или тумачења и унапређења одредаба Етичког кодекса судских преводилаца и судских тумача и унапређења стандарда стручне и професионалне праксе.

Предлог текста, који је био на јавној расправи до 10. јула 2020. године, сачинила је Марија Милорадов, потпредседник УССПТС, адвокат и судски преводилац за немачки језик.

Примерак Пословника достављен је Министарству правде Републике Србије, као предлог Удружења за доношење одговарајућег подзаконског акта.

Текст се може прегледати и бесплатно преузети овде.