Скупштина

Годишња скупштина 2022.

У четвртак, 10. марта 2022. године од 18.30 до 19.30, на платформи Zoom одржана је редовна годишња скупштина Удружења сталних судских преводилаца и тумача Србије.

Закључци:

 • усвојен је годишњи извештај за 2021. годину;
 • предлог за повећање чланарине за 2022. годину на 3000 RSD усвојен је; усвојен је и предлог за повећање уписнине на 5000 RSD;
 • усвојен је предлог да се ради обнове хостинга за Омниглосар уведе једнократна накнада од 1000,00 RSD, како би сада база профункционисала;
 • чланарина у Еулити се обнавља захваљујући донацији половине износа Марије Милорадов, а остатак из прикупљених средстава по основу једнократне накнаде;
 • усвојен је план активности за 2022. годину;
 • усвојен је предлог да се интензивира издавачка делатност УССПТС;
 • усвојен је предлог да се Јелена Јоновска овласти за pro bono лобирање у циљу иницијативе за измену прописа који регулишу рад ССП/ССТ са фокусом на повећање накнада и награде за рад судских преводилаца;
 • мандат председника Слађане Милинковић, и потпредседника Марије Милорадов, продужен је на наредне 2 године;
 • усвојен је предлог да се шеста међународна конференција судских тумача/преводилаца организује најесен уколико се нађе финансијски одржива опција за организацију;
 • под тачком разно разматрано је питање налепница за ССП/ССТ и одлучено да се настави са штампањем само на српском језику, ћирилицом.

Записник се може прегледати овде.

Годишња скупштина 2021.

У четвртак, 18. фебруара 2021. године од 18 до 19 часова, на платформи Google Meet одржана је јубиларна годишња скупштина Удружења сталних судских преводилаца и тумача Србије.

Закључци скупштине:

 • усвојен је годишњи извештај за 2020. годину;
 • иако је било неколико предлога за мање повећање износа, ипак је већином гласова одлучено да накнада за годишњу чланарину остане у непромењеном износу у односу на прошлу годину и то: 2000,00 RSD за годишњу чланарину уз плаћање котизације за активности удружења – за постојеће чланове, док је за нове предвиђено још 500,00 RSD на име уписнине која се плаћа једнократно, приликом учлањења;
 • чланарина у Еулити је обновљена захваљујући Игору Ивкову;
 • хостинг за ОМНИГЛОСАР је обновљен уз закуп новог јачег VPS сервера захваљујући Игору Ивкову;
 • усвојен је план активности за 2021. годину;
 • усвојен је предлог да се петогодишњица рада удружења обележи студијским путовањем у виду једнодневног излета;
 • усвојен је предлог да се пета међународна конференција судских тумача/преводилаца организује у мају у неком природном амбијенту у виду викенд путовања, уколико се нађе финансијски одржива опција за организацију;
 • под тачком разно разматрано је неколико тема:
  • да се у редовно чланство примају колеге које живе ван Србије – није усвојено;
  • да придружени чланови (без права гласа и утицаја на бројност, уз плаћање чланарине) могу бити колеге које живе и ван Србије – усвојено;
  • да се у оквиру издавачке делатности објављују и наслови који излазе из оквира стручне литературе, уз сагласност уређивачког колегијума, уколико то доприности финанијској основи за реализацију програма активности удружења – усвојено ;
  • да удружење покрене стручни часопис – усвојено;
  • с тим у вези, формираће се уређивачки колегијум, делегирати технички уредник, а радове могу објављивати колеге које су чланови, придружени чланови, и оне које то нису, у зависности од теме, али уз претходну позитивну оцену уређивачког колегијума;
  • да се на сајту УССПТС објави база чланова као доказ активног и посвећеног професионалног рада што ће омогућити да се у онлајн претраживачима појављују имена насупрот анонимним и непровереним подацима у званичним регистрима надлежних органа – усвојено.

Записник се може прегледати овде.

Годишња скупштина 2020.

У наставку се налазе закључци и одлуке V годишње скупштине Удружења сталних судских преводилаца и тумача Србије, одржане 11. јуна 2020. године:

✓ Усвојен је годишњи извештај за 2019. годину.

✓ Усвојени су предлози пословника које је саставила Марија Милорадов, адвокат и судски тумач за немачки језик:

Пословник о раду етичког одбора

Пословник о провери квалитета превода и рада судских преводилаца/тумача

који су постављени на нашем сајту, ФБ и Инстаграм налогу и ФБ групи за јавну расправу до 10. јула.

✓ Иако је било неколико предлога за мање повећање износа, ипак је већином гласова одлучено да накнада за годишњу чланарину остане у непромењеном износу у односу на прошлу годину и то: 2000,00 RSD за годишњу чланарину уз плаћање котизације за активности удружења – за постојеће чланове, док је за нове предвиђено још 500,00 RSD на име уписнине која се плаћа једнократно, приликом учлањења.

✓ Одлучено је да се међународни вебинар одржи крајем јула/почетком августа 2020. године.

✓ У избору за председника/потпредседника, већински је за новог председника за нови мандат поверење дато актуелном председнику, Слађани Милинковић, судском преводоцу за латински језик, док је за потпредседника већином гласова чланова изабрана Марија Милорадов, адвокат и судски преводилац за немачки језик.

Записник се може прегледати овде.

Нови рачун Удружења: 170003005008800019 (Unicredit bank).

Годишња скупштина 2019.

На редовној годишњој скупштини Удружења сталних судских преводилаца и тумача Србије, одржаној 9. фебруара 2019. године, у Новом Саду од 11.00 до 14.00 часова, разматране су теме у складу са предложеним дневним редом: усвојен је завршни рачун, извештај о активности УССПТС за претходну годину и текућим пројектима, као и предлози о учлањење УССПТС у међународне мреже, изнети су многи конструктивни предлози и донета је одлука о промени у износу и фреквенцији плаћања годишње чланарине.

Записник можете погледати овде.

Како активности удружења не би биле блокиране услед чињенице да неки чланови оправдано не могу бити присутни, усвојен је предлог да се активира гласање електронским путем, кад год је то могуће.

Истичемо да овом приликом није усвојен план активности нити календар дешавања за 2019. годину, али ће Удружење настојати да струка не остане без адекватних стручних састанака у обиму и на начин који то омогућава чланство. Стога позивамо чланове да нам доставе теме које их занимају са визијом реализације и предлогом имена људи или организација са којима би се стручни састанци могли организовати.

Подсећамо да је износ висине за овогодишњу чланарину промењен и да сада износи 2.000,00 РСД и 500,00 РСД (само за нове чланове) на име уписнине. Чланарина важи у року од годину дана (а не током календарске године, као што је до сада био случај). Уплате се могу извршити на рачун УССПТС код Аик банке, број 105000000000340111, са назнаком: уписнина/чланарина за текућу годину.

Годишња скупштина 2018.

Редовна скуштина УССПТС одржана је 03.03.2018. са следећим дневним  редом:

– усвајање завршног рачуна за 2017. годину

– нови пројетки УССПТС-а

– усвајање Пословника о раду

– припреме у Министарству правде за израду нацрта Закона о ССП и ССТ

– усвајање календара активности за 2018.

– пријем нових чланова

– разно

Завршна годишња скупштина УССПТС је одржана 25. новембра 2017. и том приликом усвојено је следеће: 

– извештај о активностима у 2017. години

– пријем нових чланова у УССПТС

– неопходност ажурирања мејлинг листе за слање обавештења о активностима УССПТС

одлука о износу чланарине за 2018. годину

– начелни план активности за 2018. годину

Један од „најгласнијих“ закључака II Конференције сталних судских преводилаца и тумача Србије са међународним учешћем je да су неопходне прилике за оваква окупљања. Нека то буде чешће, макар и у мањем формату. Стога УССПТС у сарадњи са књиговођственом агенцијом Актива доо из Новог Сада организује стручни састанак на тему Порески аспект наше професије. 

Стручни састанак је одржан у суботу 25. новембра 2017. године у 11.00 часова, a o чему је све било речи можете погледати на страници Усавршавање

Годишња скупштина 2017.

Годишња скупштина УССПТС одржана је  25. марта  2017. године у бизнис сали  хотела Велики у  Пашићевој улици у Новом Саду  

Предложени дневни ред у потпуности је  реализован, а закључци су:

 • једногласно је усвојен  завршни годишњи рачун  за 2016. годину, 

 • једногласно је усвојен  програм рада и календара дешавња за 2017. годину,

 • ревидиран је састав Комисија УССПТС, 

 • прикључила су нам  се  четири нова члана  

 • о детаљима у презентацији и обавештењима које шаљемо  електронском поштом. 

Преузмите презентацију са Скупштине.​

Комплетну атмосферу дискусије забележену током Скупштине можете погледати овде.​