Догађаји

На редовној годишњој скупштини Удружења сталних судских преводилаца и тумача Србије, одржаној 9. фебруара 2019. године, у Новом Саду од 11.00 до 14.00 часова, разматране су теме у складу са предложеним дневним редом: усвојен је завршни рачун, извештај о активности УССПТС за претходну годину и текућим пројектима, као и предлози о учлањење УССПТС у међународне мреже, изнети су многи конструктивни предлози и донета је одлука о промени у износу и фреквенцији плаћања годишње чланарине. Записник можете погледати овде.

Како активности удружења не би биле блокиране услед чињенице да неки чланови оправдано не могу бити присутни, усвојен је предлог да се активира гласање електронским путем, кад год је то могуће.

Истичемо да овом приликом није усвојен план активности нити календар дешавања за 2019. годину, али ће Удружење настојати да струка не остане без адекватних стручних састанака у обиму и на начин који то омогућава чланство. Стога позивамо чланове да нам доставе теме које их занимају са визијом реализације и предлогом имена људи или организација са којима би се стручни састанци могли организовати.

Подсећамо да је износ висине за овогодишњу чланарину промењен и да сада износи 2.000,00 РСД и 500,00 РСД (само за нове чланове) на име уписнине. Чланарина важи у року од годину дана (а не током календарске године, као што је до сада био случај). Уплате се могу извршити на рачун УССПТС код Аик банке, број 105000000000340111, са назнаком: уписнина/чланарина за текућу годину.

Редовна скуштина УССПТС одржана је 03.03.2018. са следећим дневним  редом:

– усвајање завршног рачуна за 2017. годину

– нови пројетки УССПТС-а

– усвајање Пословника о раду

– припреме у Министарству правде за израду нацрта Закона о ССП и ССТ

– усвајање календара активности за 2018.

– пријем нових чланова

– разно

Завршна годишња скупштина УССПТС је одржана 25. новембра 2017. и том приликом усвојено је следеће: 

– извештај о активностима у 2017. години

– пријем нових чланова у УССПТС

– неопходност ажурирања мејлинг листе за слање обавештења о активностима УССПТС

– одлука о износу чланарине за 2018. годину

– начелни план активности за 2018. годину

Један од „најгласнијих“ закључака II Конференције сталних судских преводилаца и тумача Србије са међународним учешћем je да су неопходне прилике за оваква окупљања. Нека то буде чешће, макар и у мањем формату. Стога УССПТС у сарадњи са књиговођственом агенцијом Актива доо из Новог Сада организује стручни састанак на тему Порески аспект наше професије. 

Стручни састанак је одржан у суботу 25. новембра 2017. године у 11.00 часова, a o чему је све било речи можете погледати на страници Усавршавање

Годишња скупштина УССПТС одржана је  25. марта  2017. године у бизнис сали  хотела Велики у  Пашићевој улици у Новом Саду  

Предложени дневни ред у потпуности је  реализован, а закључци су:

  • једногласно је усвојен  завршни годишњи рачун  за 2016. годину, 

  • једногласно је усвојен  програм рада и календара дешавња за 2017. годину,

  • ревидиран је састав Комисија УССПТС, 

  • прикључила су нам  се  четири нова члана  

  • о детаљима у презентацији и обавештењима које шаљемо  електронском поштом. 

Преузмите презентацију са Скупштине.​

Комплетну атмосферу дискусије забележену током Скупштине можете погледати овде.​

У оквиру Преводилачких дана одржаних током 23. и 24. 03. 2017. наше колегинице и чланице Удружења,Марија Милорадов и Слађана Милинковић имале су излагање на тему Судски тумач – невидљиви појединац без кога се не може. 

– Марија Милорадов, судски тумач за немачки језик, члан УССТПС 

– Слађана Милинковић, судски преводилац за латински језик, потпредседник УО УССТПС