Кодекс професионалне етике

Удружење сталних судских преводилаца и тумача Србије донело је Кодекс професионалне етике у коме се ближе дефинишу начела професионалне етике, дужност чувања пословне тајне, одбос према наручиоцу превода, однос према другим сталним судским тумачима и друге обавезе чланова.

Кодекс професионалне етике може се прегледати и преузети са ове странице (кликом на линковане речи).