ОМНИГЛОСАР

Омниглосар

Омниглосар је прва вишејезична терминолошка база правних и економских појмова и других који се користе у документима у  административној употреби код нас, на 18 језика: српском, енглеском, немачком, италијанском, грчком, руском, мађарском, хрватском, црногорском, босанском, словеначком, македонском, словачком, румунском, русинском, ромском, буњевачком и чешком језику. Унакрсном претрагом могуће је прегледати више од 20.000 одредница!

Корисничко упутство можете погледати овде.

Омниглосар је пројекат Удружења сталних судских преводилаца и тумача Србије у ком је учествовало 25 колега из земље и иностранства, из репрезентативних струковних удружења и научних кругова. Уложили смо знање, труд и искуство у циљу постављања темеља за креирање терминолошке базе правних и економских појмова и осталих који се користе у административним документима. Омниглосар такође има и развојну компоненту јер смо предвидели могућност раста, како појмова у бази, тако и разноврсности превода. У сваком тренутку је  могуће предложити побољшање превода. Сви предлози одлазе на разматрање уредницима (за сваки језик понаособ) и они усвојени, биће додати у базу.

У припреми: француски, горански, кинески, арапски, бугарски и албански језик

Придружите нам се у овом лексикографском подухвату и својим искуством и сугестијама помозите да Омниглосар сваким даном буде бољи преводом и богатији садржајем.

Приступ и коришћење базе је за чланове УССПТС потпуно бесплатно, а остали могу да нам се јаве на omniglosar@usspts.com како би се извршила регистрација.

Omniglosar is a multilingual term base of legal and economic terms and other terms used in public administration documents, translated into 12 languages: Serbian, English, German, Italian, Greek, Russian, Hungarian, Croatian, Bosnian, Montenegrin, Slovene, Macedonian, Slovak, Romanian, Ruthenian, Rroma, Bunjevac, and Czech.

For registration please contact omniglosar@usspts.com