Водич кроз правне системе региона

Из штампе је маја 2019. године изашао II том Лексикона: Водич кроз правне системе региона – удружени регионални подухват струке и науке.

РЕЧ УРЕДНИКА:

Удружење сталних судских преводилаца и тумача Србије је почетком 2018. године започело рад на Вишејезичном лексикону правних и економских термина. Заправо, то је била финална, техничка фаза, завршница обимног и темељног рада, самосталног прикупљања појмова и креирања сопствених база колега, судских преводилаца/тумача из Србије и иностранства, с вишегодишњим искуством, што је омогућило да се произведе први лексикон ове врсте код нас. Ипак, предани аутори и сарадници нису желели да се на томе зауставе. Свеприсутна је потреба за проширењем терминологије, али и за додатним појашњењима у вези с правним аспектом судскопреводилачког позива, а жеља УССПТС је да се база увећава новим језицима и сарадницима.

Стога, други део Вишејезичног лексикона је замишљен као Водич кроз правне системе региона. Не само да бисмо олакшали кретање наших људи кроз земље настале након распада СФРЈ; не само да бисмо младим колегама указали да се ми много боље разумемо него што се то жели признати; не само зарад поштовања свих људских права и права на језик и не само ради регионалног умрежавања; већ и да бисмо показали да је струка изнад политике. Идеју да заједно креирамо базу најфреквентнијих појмова и фраза и тиме поставимо темељ за унапређење квалитета превода правних и административних текстова подржале су колеге, репрезентативна струковна удружења и научни кругови из региона. Водич је плод заједничког рада и залагања свих нас побројаних у импресуму.

Свесни чињенице да знатан број судских преводилаца и тумача нису правници по занимању, а притом су свакодневно део правосудног система, у другом делу приручника наћи ћете укратко приказане правне системе земаља региона, као и њихово функционисање у сегменту који се тиче јавних исправа које у правни систем Републике Србије (и осталих земаља) улазе из иностранства и имају за сврху одређени вид примене у Републици Србији (и другим земљама) односно домаћих јавних исправа које су резултат рада државних органа, организација с повереним вршењем јавних овлашћења или других субјеката права, чија је сврха примена у иностранству. У циљу лакшег сналажења у правним системима других земаља, корисницима нашег Водича на услузи су схематски прикази организације и надлежности судова по земљама региона (изложених по редоследу колона у терминолошкој бази).

Имајући у виду колико је у неким земљама честа употреба акронима у текстовима правне и административне природе, у трећем делу наћи ћете списак скраћеница које су у најчешћој употреби у земљама на чијем су језику побројане.

Како је познато да живот често изненађује и да није могуће предвидети све ситуације које се у пракси могу десити, нарочито оне специфичне, у овом издању скрећемо пажњу на оне најчешће, а за све остале, предвидели смо додатне празне стране за белешке, које можете попунити својим искуствима и новим решењима, а које могу постати део неког новог и допуњеног, наредног издања Водича.

У Новом Саду, маја 2019. године

Водич се може купити у свим добро снабдевеним књижарама у Србији, као и у књижарама Делфи (Лагуна) и Bulevar books, а може се поручити и преко Удружења: officeusspts@gmail.com.