Састанци са нотарима

У Београду је у суботу, 29. априла 2017. године у простору Дорћол Platz, Добрачина 59, са почетком у 12.00,  одржан још један стручни састанак са нотарима, које је овај пут представљао г. Никола Војновић, јавнибележник са Вождовца. Опширније о разговору можете погледати овде. 

У Новом Саду је у суботу, 22. априла 2017. године, у канцеларији јавног бележника г. Синише Сора, члана извршног одбора Јавнобележничке коморе Србије, одржан стручни састанак са судским преводиоцима, у организацији УССПТС, по претходном договору са ЈКС.

Била је то прилика да се ближе упознамо са новинама у раду које су од 1. марта ступиле на снагу, у складу саЗаконом о овери потписа, рукописа и преписа, размене искуства из праксе, отклоне дилеме и унапреди даља сарадња. Опширније о закључцима можете видети овде.