Правно утемељење делатности судских преводилаца/тумача

УССПТС је 13. априла 2019. године одржао стручну обуку на тему Правно утемељење делатности судских преводилаца/тумача и изазови у пракси у складу са својим статутом и облашћу остваривања циљева и задатака Удружења. Специјализована стручна обука из области прописа који регулишу нашу професију била је намењена судским преводиоцима/тумачима, али и свим осталим колегама које тек планирају да се професионално баве превођењем.

Прву тему обуке под називом Судски тумач/преводилац као стручно лице – учесник у поступку држала је Марија Милорадов, адвокат и судски тумач за немачки језик и истакнути члан УССПТС, а говорила је о: (1) обавезама ССТ/ССП у погледу употребе језика и писма, вођењу дневника овере, одазивању на позиве државних органа; (2) изазовима у свакодневном раду: са нотарима, у судском поступку, пред истражним органима; (3) о праву на награду за рад и како га остварити; и (4) о изазовима у пракси и решењима из Пословника о раду УССПТС.

Другу тему под називом Легализација јавних исправа држала је Јелена Јоновска, адвокат и судски тумач за словачки и македонски језик и истакнути члан УССПТС. На овом предавању објаснила је шта је aпостил – први и други, који билатерални уговори обавезују на употребу надовере, односно апостила, затим у којим случајевима се примењује пуна легализација превода, који је прописи регулишу и који је поступак примене, те је из практичног искуства дала савете колегама који тек треба да се баве овим процесом у оквиру вршења своје делатности.

Трећу тему под називом Превођење у здравству држала је Слађана Милинковић, председник УССПТС и судски тумач за латински језик и преводилац у здравству. У излагању је изнела правни основ за учешће преводиоца у поступку пружања здравствених услуга, затим одговоре на питања ко ангажује преводиоца, ко га плаћа и шта се тим поступком обавезује.

Напослетку, организаторима су упућене похвале, питања и савети из личног искуства присутних судских преводилаца и преводилаца који тек планирају да полажу испит за ССП/ССТ, те су упућене молбе за даље организовање сличних стручних предавања и обука.

Целокупан програм обуке погледајте на нашем блогу.

Прегледајте и целу галерију слика са обуке.