Усавршавања

Наша мисија је  струковно повезивање и стручно усавршавање чланова,

организовање саветовања, предавања, семинара, конгреса, трибина и других стручних скупова о проблематици рада; сарадња са истоврсним Удружењима и организацијама у региону, Европи и свету, те  сарадња са сличним Удружењима и организацијама код нас и у свету, као и свим организацијама које пружају подршку раду Удружења.