Најчешћа питања

На овој страници налазе се одговори на најчешћа питања.

Шта је УССПТС?

Удружење сталних судских преводилаца и тумача Србије (УССПТС) јесте стручно удружење сталних судских преводилаца и тумача основано у Новом Саду 27. марта 2016. године. Први председник удружења од 2016. до 2018. године била је Ники Радуловић, судски преводилац за грчки језик, а потпредседник Слађана Милинковић. Од 2018. до 2020. за председника је изабрана Слађана Милинковић, стални судски преводилац за латински језик, која је одлуком скупштине од јуна 2020. поново изабрана на ту функцију а као потпредседник изабрана је Марија Милорадов, стални судски преводилац за немачки језик и адвокат. Мандат им је продужен одлуком скупштине од марта 2022. године. Управни одбор чине: Ники Радуловић – члан, Слађана Милинковић – председник и Зорица Аранђеловић-Врбашки члан.

Више информација о делатности Удружења налази се на страници О Удружењу.

Које су предности чланства за судске преводиоце/тумаче?

  • активно учешће у унапређењу струке;
  • попуст на издања удружења, обуке, конференције, вебинаре;
  • правно заступање у случају неплаћања од судова, МУП, физичких лица;
  • сигурно место за све консултације у вези са унапређењем рада у струци;
  • бесплатан приступ терминолошкој бази Омниглосар;
  • разрађени обрасци за израду трошковника, налога за превођење и сл.;
  • право на примену трошковника;
  • информације из области превођења;
  • приступ групи на друштвеној мрежи Facebook за стручне консултације по језицима;
  • приступ групи на Виберу…

Како постати члан УССПТС?

Према Статуту УССПТС, чланови могу да буду само стални судски тумачи и преводиоци које су поставили судови на територији Републике Србије. Ако желите да постанете судски преводилац, најбоље би било да се распитате о расписивању конкурса за општину у којој станујете. Више детаља.

На који рачун могу да уплатим чланарину/котизацију за обуку/конференцију/издања Удружења?

Све уплате (чланарина, уписнина, котизације, коришћење Омниглосара, донације) врше се на рачун Удружења: 170003005008800019 (Уникредит банка).

Пример уплатнице:

USSPTS primer uplatnice 2020

Где могу да купим Вишејезични лексикон/Водич кроз правне системе региона/Војвођански лексикон/Дневник извршених превода и овера?

Вишејезични лексикон правних и економских термина (2018), Водич кроз правне системе региона (2019), Вишејезични лексикон језика националних заједница и мањина у АПВ (2020) и Дневник извршених превода и овера издања су Удружења сталних судских преводилаца и тумача Србије а резултат су вишегодишњег рада и прикупљања терминологије и образовања наших чланова и сарадника. Сва издања УССПТС могу се пазарити у свим Лагуниним књижарама у Републици Србији (књижаре Делфи), као и у књижари Bulevar books у Новом Саду (Лексикон, Водич, Дневник) и у књижари Зенит у Новом Саду. Уколико желите да поручите неко од издања са доставом поштом на кућну адресу, обратите се на имејл адресу officeusspts@gmail.com.

Како да добијем приступ вишејезичној бази Омниглосар?

Омниглосар је прва онлајн вишејезична терминолошка база правних и економских појмова који се користе у документима у  административној употреби. База садржи појмове на 18 језика: српском, енглеском, немачком, италијанском, грчком, руском, мађарском, хрватском, црногорском, босанском, словеначком, македонском, словачком, румунском, русинском, ромском, буњевачком и чешком језику а унакрсном претрагом може се прегледати више од 20.000 одредница. У припреми су и други језици у употреби у Републици Србији који ће бити додати током 2022. године, а то су: француски, горански, кинески, арапски, бугарски и албански језик.

Омниглосар је настао као резултат рада Удружења сталних судских преводилаца и тумача Србије, његових чланова и сарадника, а бесплатан приступ платформи имају сви чланови Удружења. Сви преводиоци заинтересовани за коришћење базе, као и сви остали заинтересовани, могу се јавити на имејл адресу officeusspts@gmail.com.

Како саставити трошковник са извештајем за суд (и друге органе МУП, МП)?

Све информације о изради трошковника са извештајем за суд налазе се на нашем сајту на страници Обрасци. Наши чланови примењују ценовник награда за рад судских преводилаца/тумача. Потребно је нагласити да то није ценовник превода који се уговара преко удружења: ми се не бавимо пружањем услуга превођења већ заштитом права судских тумача/преводилаца, а ово је ценовник који ми предлажемо свим колегама, без обзира на то да ли су наши чланови или не.

Да ли се печат ССП/ССТ примењује и ван места/општине становања?

То што живите у Новом Саду, Врању, Лозници, Нишу или Инђији није препрека да пружите услугу судског превођења у другом месту, јер као именовано лице које је положило заклетву пред председником Вишег суда у рецимо Новом Саду ваша овлашћења нису територијално ограничена, јер неповредивост печата важи на читавој територији Србије. На нашем сајту можете наћи и многе друге корисне информације у вези са регулацијом наше професије и шта све УССПТС предузима у циљу заштите наших чланова. Нарочито скрећемо пажњу на Пословник о раду сталних судских преводилаца и тумача и ове одговоре на најчешћа питања.

Ако одлучите да уживате све погодности нашег чланства, добродошли сте.

Коме могу да се обратим ако имам неко питање у вези са Удружењем?

Сва питања могу се упутити секретару Удружења на имејл адресу officeusspts@gmail.com.