Оглас Министарства правде за постављење ССП за италијански и словеначки језик

Министарство правде је у суботу, 16. марта 2024. године објавило оглас за постављење сталних судских преводилаца за италијански језик за подручје Вишег суда у Пожаревцу и словеначки језик за подручје Вишег суда у Крушевцу. Рок за подношење пријава је 15 дана од објављивања у Службеном гласнику, а цео текст огласа може се преузети са сајта министарства.

Све додатне информације кандидати могу добити на број телефона 011/3622-350.

You may also like...