Министарство правде је у суботу, 3. фебруара 2024. године објавило оглас за постављење сталних судских преводилаца за кинески и енглески језик за подручје Вишег суда у Зајечару.

Целокупан текст огласа може се преузети са сајта Министарства, а рок за пријаве је 15 дана од датума објављивања огласа у Службеном гласнику РС. Све додатне информације кандидати могу добити на број телефона 011/36-22-350.

*   *   *

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице објавио је 9. јануара документ Информација о сталним судским тумачима за подручје виших судова на територији Аутономне Покрајине Војводине за 2023. годину који се са сајта Секретаријата може преузети у одељку Документи. У информативном документу налазе се подаци о броју новопостављених сталних судских преводилаца и тумача, броју ангажмана преводилаца по језицима и према вишим судовима у Војводини, као и према врсти поступка у којима су били ангажовани током протекле године.

Архива докумената из претходних година налази се овде.