Закључци завршне скупштине одржане 21. децембра 2023.

У четвртак, 21. децембра 2023. године, на платформи Вибер одржано је завршно заседање скупштине Удружења сталних судских преводилаца и тумача Србије. Закључци следе:

Закључци:

  • Након годишњих одмора и одлагања за јесен, лобирање је тренутно у застоју услед избора и чекања на формирање нове владе и именовање новог министра правде.
  • С обзиром на нову тарифу преводилаца за руски и украјински језик на коју је указала Тина Самарџић, потребно је усвајање новог ценовника, што је и усвојено на прошлој скупштини, а и на текућем гласању су се чланови по томе афирмативно изјаснили.
  • Усваја се предлог Марије Милорадов о ажурирању сајта удружења и преради истог тако да садржи лого Еулите.
  • Усваја се предлог Марије Милорадов о повећању уписнине и чланарине од наредне године.
  • Усваја се предлог Марије Милорадов о приступању Удружења организацији ЕУ конвент.
  • У додатним предлозима онлајн упитника упућен је предлог да се у оквиру лобирања покрене питање употребе електронског потписа и печата за судске преводиоце.
  • У додатним предлозима онлајн упитника упућен је и предлог да се код поређења са Адвокатском комором дода то да адвокати добијају и роковнике и остале материјале од Коморе без додатне новчане накнаде. Међутим, поређење с Адвокатском комором је неадекватно докле год Министарство правде не препозна Удружење као тело које преноси овлашћења за реализацију на основу којих се формира чланарина која је у Комори далеко већа од оне коју плаћају наши чланови. Поређења ради, Адвокатска комора баштини вековно наслеђе (власник је некретнина, не плаћа простор, има запослене, обавезну едукацију итд.). Ми све то немамо и материјал који бисмо могли да обезбедимо у смислу годишње потребе ССП превазилази чланарину у садашњем износу. Због чињенице да ово представља нејасноћу за колеге, ова ће тема бити уврштена у дневни ред прве наредне скупштине удружења.

Подсећамо чланове да је мандат председнику и потпредседнику истекао и молимо да припреме предлоге за наредну скупштину о којој ће благовремено бити обавештени.

*    *    *

Записник се може прегледати овде.

На основу информација од нових чланова и новопостављених колега, обавештавамо чланство и да је Министарство правде почело да објављује огласе за постављење сталних судских преводилаца и тумача на територији Републике Србије у Службеном гласнику и на свом сајту у оквиру одељка Јавност рада.

You may also like...