Ступање на снагу Уредбе о електронском архивирању од 1. јануара 2024.

Обавештење за чланство о промени прописа.

Од 1. јануара 2024. године пословна архива се може водити и чувати у електронском облику због ступања на снагу Уредбе о јединственим техничко-технолошким захтевима и процедурама за чување и заштиту архивске грађе и документарног материјала у електронском облику (Службени гласник РС, бр. 107 од 12. новембра 2021, 94 од 25. августа 2022, 116 од 26. децембра 2023.).

У прилогу је сајт за преузимање архивске књиге.

Припремила
Марија Милорадов, адвокат и стални судски преводилац за немачки језик при Вишем суду у Новом Саду

You may also like...