Закључци редовне годишње скупштине УССПТС од 21. марта 2024. године

У четвртак, 21. марта 2024. године на платформи Zoom одржана је редовна годишња скупштина Удружења сталних судских преводилаца и тумача Србије. Закључци следе:

✓ Једногласно је усвојен Завршни рачун за 2023. годину

✓ По предлогу Милана Фирста (Milan Fürst), затражено је да се најпре разматрају нови чланови управног одбора, будући да су и њима истекли мандати, али како на електронској седници није остварен кворум, нити могуће изгласати предлоге, договорени су даљи кораци у том правцу, што је резултирало предлозима у упитнику.

✓ Једногласно је усвојен предлог да се Управном одбору у садашњем саставу продужи мандат ради припреме свих неопходних радњи за избор председника, потпредседника и формирања радне групе за анализу статута удружења и припрему измена.

✓ Једногласно је усвојен предлог да план активности за 2024. годину дефинише нови председник удружења, када буде изабран.

✓ Већином броја гласова усвојен је предлог да се повећају накнаде:

  • за обнову чланства на 4000 RSD;
  • за уписнину (једнократно приликом учлањења нових чланова) на 6000 RSD;
  • и чланарине од текуће године ажурирају.

✓ са једним гласом против, усвојен је предлог Сунчице Филиповић да чланарина треба да буде годишња и да рок за уплату чланарине треба да буде 31. март, и да оне који три године узастопно нису обновили чланарину треба брисати са списка чланова УССПТС.

✓ За новог председника су предложени Марија Милорадов, Тина Самарџић и Слађана Милинковић, а за потпредседника Јелена Јоновска. С обзиром на то да осим појединачних предлога по овом питању није постигнут кворум, у најкраћем могућем року биће организована нова седница скупштине са овом тачком дневног реда.

✓ Међу додатним предлозима колеге су истакле интересовање за: употребу електронског потписа и печата (као тема за лобирање), сарадњу судских преводилаца и јавних бележника тематске састанке као приказе случаја, мање захтевне за организацију и реализацију, да постоје обуке које су бесплатне за чланове удружења, како би људи одмах осетили бенефите чланства и у том погледу, Сунчица Филиповић  се понудила да буде организатор једне од обука која ће бити бесплатна за чланове удружења, нпр. симултано превођење путем платформе Zoom, као и да донирају средства за рад удружења, по договору и потреби.

*  *  *

Записник се може прегледати овде.

Напомена: Услед техничких проблема, записник је ажуриран 2. априла 2024. године.

You may also like...