Tagged: закључци

0

Закључци са V конференције

У Београду је 24. септембра 2021. године у Српско-корејском информатичко приступном центру одржана пета конференција сталних судских преводилаца и тумача. Упркос техничким потешкоћама и кашњењу, конференцију је отворила Слађана Милинковић, судски преводилац за латински...