Дневник извршених превода и овера

Дневник извршених превода и овера

Извлачење линија лењиром, ручно уношење обавезних поља и муке са бушењем рупа већ укоричених свезака, сада су прошлост! 

Дневник извршених превода и овера, службена евиденција рада судских преводилаца и тумача , можете наћи у свим боље снабдевеним књижарама

Дневник извршених превода и овера

Извлачење линија лењиром, ручно уношење обавезних поља и муке са бушењем рупа већ укоричених свезака, сада су прошлост! 

Дневник извршених превода и овера, службена евиденција рада судских преводилаца и тумача , можете наћи у свим боље снабдевеним књижарама.

Наручивање искључиво путем линка.