Monthly Archive: мај 2022

0

Стручни састанак: Правни оквир професије и изазови у пракси

Уторак, 31. мај 2022. године, 16.00–20.00 Удружење сталних судских преводилаца и тумача Србије, у складу са Статутом и облашћу остваривања циљева и задатака Удружења, организује стручни састанак на тему Правни оквир професије судских преводилаца/тумача...