Вишејезични лексикон правних и економских термина

Вишејезични лексикон правних и економских појмова

водич за судске преводиоце/тумаче и остале неправне струке

Створен са циљем уобличавања и уједначавања правне технологије и као помоћ при свакодневном раду судских преводилаца и тумача, представљамо вам Вишејезични лексикон правних и економских термина на шест светских језика.

Ако желите да се благовремено спремите за испит из познавања правне терминологије, Вишејезични лексикон може бити од велике помоћи.

Вишејезични лексикон правних и економских појмова можете купити у свим Лагуниним књижарама у Србији, као и у књижари „Bulevar books” у Новом Саду. Ако желите да поручите доставу на кућну адресу, можете то учинити путем мејла.

Реч уредника…

         Вишејезични лексикон правних и економских појмова наш је први издавачки пројекат, у чијој су изради учествовали чланови Удружења сталних судских преводилаца и тумача Србије и колеге из преводилачке струке и из Грчке, Италије и Мађарске које су несебично уложиле знање, време и пожртвовање, што овом пројекту даје међународни карактер.  На темељу дугогодишње праксе и мултидисциплинарне стручности, у једном лексикону, наизглед малих димензија, објединили смо правне и економске појмове који се у пракси срећу, а на далеко превазилазе опште образовање и добро познавање језика. У жељи да поставимо темељ терминолошке уједначености, преточили смо их у шест светских језика. За ово издање изабрали смо језике који су најзаступљенији у нашем окружењу, и у најчешћој употреби код нас: енглески, немачки, италијански, руски, грчки и мађарски.

           По први пут у стручном језичком приручнику оваквог обима, грчки, као неоправдано недовољно присутан у лексикографским приручницима из области права и економије, налази место у овом лексикону. Мађарски, иако језик националне заједнице, који је у службеној употреби на територији АП Војводине, и даље нема довољно речника или лексикона који нуде адекватна преводна решења из области права и економије. Ово такође издваја наш лексикографски пројекат од свега доступног на нашем тржишту.

            Надамо се да ће Лексикон, писан с великом посвећеношћу струци и љубављу према превођењу, са скоро 6000 одредница, корисници доживети као доброг друга и савезника у тренуцима кад, у преводилачкој кабини, у судници или негде далеко од онлајн доступних речника, на секунд зафали одређени кључни појам – баш онај „на врх језика“ – а неопходна нам је помоћ у датој секунди. И својим практичним димензијама, увек може бити уз корисника, при руци, на столу, у џепу и експресно може да отклони недостатак траженог појма или жељеног преводног еквивалента. Наравно да речи, које евентуално могу бити узрок неког застоја у преводу, може бити много више од ових које смо за ово издање издвојили, али наша жеља није ни била да их све предвидимо, јер то не би ни у енциклопедијско издање стало, већ да понудимо образложење и решење за оне компликованије и теже, које надилазе опште образовање преводилаца. С тим у вези, аутори су се трудили да изаберу управо оне појмове који се најчешће срећу у административној (правној, економској) кореспонденцији, како писменој тако и усменој.

              Лексикон је уједно и водич за оне којима примарна струка нису економија или право, а у процесу превођења неретко се срећу са баш оваквим терминима у документима административне природе, што га чини драгоценим приручником, како за судске тумаче, тако и за све остале преводиоце.

У пролеће 2018. године

                                                                                                                 Слађана Милинковић

Уредници

Слађана Милинковић
Војислав Јовановић, технички уредник 

Аутори:

обрада појмова

Слађана Милинковић

 

енглески

Јасна Милошевић

Наташа Томић

Војислав Јовановић

 

немачки

Марија Милорадов

Сања Карановић

 

италијански 

Чедомир Пушица

Нора Гаши

 

грчки 

Ники Радуловић

 

мађарски

Силвија Гуелмино

 

руски

Сунчица Филиповић