Конференција 2017

II Конференција судских преводилаца и тумача Србије

са међунарнодним учешћем

Нови Сад, свечана сала Скупштине АП Војводине

30. септембар – 1. октобар 2017. године

Општа је оцена да је I конференција сталних судских преводилаца и тумача Србије са регионалним учешћем, одржана 24. и 25. септембра 2016. године, била веома успешна и чак превазишла очекивања учесника и организатора. Осим што је по први пут на једном месту окупила представнике струке и надлежних органа који ову правосудну професију уређују, омогућила је и креирање платформе за међурегионалну сарадњу и размену искустава добре праксе, јер смо имали госте излагаче, и учеснике конференције, из Словеније, Босне и Херцеговине, Македоније и Хрватске, али и  Бугарске, Италије и Грчке, чиме је први стручни скуп ове врсте код нас, већ померио границе очекиваног у правцу међународног скупа и поставио организаторима још тежи задатак за организацију наредног стручног окупљања.

Стога ове године Удружење сталних судских преводилаца и тумача Србије жели да окупи преводиоце свих специјалности из региона, али и шире од тога. Специјални гости овогодишње конференције биће колеге из Удружења судских тумача Мађарске, а међу осталим предавачима, очекујемо предаваче из Словеније, Хрватске, Босне и Херцеговине, Македоније и Црне Горе, а садржај је намењен учесницима из свих земаља. Очекујемо и присуство представника Покрајинског секретаријата за образовање, управу, прописе и националне заједнице, Министрарства правде, и Виших судова.

  субота 30. септембар:

9,30 пријављивање учесника

10.00 Судско превођење – правосудна делатност? У сусрет Закону о судским преводиоцима/ тумачима и изменама и допунама постојећег Правилника

              пауза за ручак 

16.00 Судски тумачи – невидљиве јединке без којих се не може?

20.00 коктел и представљање књиге

           недеља 1. октобар:

10.00 Изазови струке 

16.00 Сарадња са преводилачким предузећима/агенцијамa

Конференција је и ове године успела, и по реакцијама и коментарима учесника и гостију, премашила очекивања. Као и прошле године у виду закључака доносимо најважније.

  • Увидели смо колико је неопходна стандардизација рада судских преводилаца и тумача. Наше Удружење већ припрема нацрт једног таквог документа. Биће то знање и искуство струке намењено колегама како би што професионалније обављали свој посао.

  • У складу са новоусвојеним Правилником о накнади трошкова у судским поступцима, потребно је указати колегама на неопходност достављања јасног и прецизно дефинисаног трошковника у случају ангажовања у судским поступцима, чија ће форма такође бити објављена на нашем сајту. Правилник даје могућност преводиоцу/тумачу да тражи накнаду не само по страници превода или радног сата већ да тражи и накнаду трошкова и издатака.

  • У складу са питањима са прошлогодишње Конференције, а у сарадњи са Министарством правде, добили смо листу виших судова и контакте овлашћених лица за оверу Дневника оверених превода која ће бити постављена на сајту Удружења. Подсећамо све колеге да се важећи Правилник о судским тумачима бави искључиво изгледом Дневника и прецизира оверу дневника прилико постављења, али је колегама било нејасно шта се даље са Дневником ради. Сходно томе, правила стандардизације која ће Удружење репоручити надлежном Министар-ству приликом израде дуго очекиваног закона бавиће се и овим питањем.

  • У пословима у којима сарађујемо са јавним бележницима, уочено је да „накнада за ангажовање судског преводиоца“ у нотарској клаузули, у висини од 1800 динара (што некад премашује хонорар за превод судског преводиоца), неретко збуњује наручиоце превода, који се жале да „два пута“ плаћају накнаду за рад судског преводиоца.  Јасно је да  је 10% увећања јавнобележничке тарифе, заправо накнада за рад нотара, уколико у поступку овере учествују још нека стручна лица – на пр. геометар, књиговодствени ревизор, судски вештак, судски преводилац – нотар има више посла, више администрације и тих 10% увећања то покривају. Сматрамо, ипак, да је потребно изнаћи бољу и јаснију формулацију, која не би збуњивала странке, јер нотар  НЕ ангажује друга стручна лица, нити их плаћа, нити ОДГОВАРА за њихов рад.

  • Oд Лајпцига до Бризбејна, научни скупови струке истичу светски тренд који  преводиоцима намећу преводилачке алате, у не тако далекој будућности, као извесност неминовну колика је данас фреквента употреба USB флеш меморије (као и других носача виртуелне меморије) уместо некадашње дискете.