Јавни позив за пружање судскопреводилачких услуга у КЦВ

Клинички центар Војводине 17. маја 2023. године објавио је ЈАВНИ ПОЗИВ сталним судским преводиоцима/тумачима за пружање преводилачких услуга пацијентима КЦВ у циљу формирања референтне листе за 2023. годину. Позив, услове, потребну документацију и рок за пријаве можете погледати на сајту: www.kcv.rs.

ПОЗИВ

Рок за пријаве је 14 дана од дана објављивања позива.

You may also like...