ПРЕДЛОГ ЗА ИЗМЕНУ ТАРИФЕ О НАКНАДАМА ЗА РАД СТАЛНИХ СУДСКИХ ПРЕВОДИЛАЦА И ТУМАЧА

Радна група УССПТС предвођена Маријом Милорадов, адвокатом, судским преводиоцем за немачки језик и потпредседником УССПТС, припремила је предлог за измену ТАРИФЕ  О НАКНАДАМА  ЗА  РАД  СТАЛНИХ  СУДСКИХ  ПРЕВОДИЛАЦА/ТУМАЧА коју ће лобиста Јелена Јоновска, адвокат и судски преводилац за словачки и македонски језик представити Министарству правде.

Судскопреводилачком тарифом уређују се трошкови судског поступка  и то: накнада за рад сталних судских преводилаца за стварне трошкове у судском поступку, начин утврђивања висине накнаде за рад, стварних трошкова и начин плаћања. Одредбе ове тарифе се примењују за рад сталних судских преводилаца, када је постављен на основу одлуке државног органа за послове превођења пред органима управе, МУП-а и свих других државних органа и органа локалне управе, и у поступцима које воде јавни бележници и јавни извршитељи. Накнада за услуге усменог и писменог превођења табеларно су приказане и чине саставни део овог тарифника.

Судскопреводилачка тарифа не примењује се за послове превођења у тржишним условима, односно за рад са приватним странкама и за комерцијалне уговоре о превођењу. Ту се примењује цена, која се слободно формира на тржишту.

Циљ нове Тарифе 2023. није само повећање хонорара за преводиоце. Важно је наћи решења за измењене услове рада преводилаца у односу на ранији пропис (Правилник о судским тумачима/преводиоцима, чија основни текст и решења су из 2002.године). У складу са изазовима рада у актуелним околностима, неопходна су решења за рад на даљину, електронски документ и е-доставу, за ретке језике, са сарадњу са новим правосудним професијама (јавни бележници и јавни извршитељи), за накнаду трошкова/издатака, превоза, и читав низ радњи у току превођења за суд, које de facto постоје, а нису обухваћене само „бројем страница и сатница за усмени превод” како то сада стоји у Правилнику о судским тумачима.

 

You may also like...