Јавни позив за пружање преводилачких услуга у КЦВ

Данас је објављен јавни позив за пружање преводилачких услуга Клиничком центру Војводине упућен овлашћеним судским преводиоцима/тумачима са адресом становања у Новом Саду. Рок за подношење пријава је 14 радних дана од датума објављивања позива, односно 14. јануар 2022. године.

Текст са сајта kcv.rs преносимо у целости:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРУЖАЊЕ ПРЕВОДИЛАЧКИХ УСЛУГА У КЛИНИЧКОМ ЦЕНТРУ ВОЈВОДИНЕ

Јaвни позив је намењен овлашћеним судским преводиоцима/тумачима са местом становања у Новом Саду, како би се обезбедило неометано одазивање на позив КЦВ у случајевима када у КЦВ постоји потреба у складу са чланом 11. став 5. Закона о правима пацијената, а имјући у виду да су у контексту пружања здравствених услуга све радње неодложне.

У циљу одабира најподеснијих пријава, на јавни позив је уз пријаву потребно доставити:

  • решење о именовању за судског преводиоца
  • краћу биографију
  • доказ о пребивалишту, односно боравишту на територији општине Нови Сад

Предност ће имати судски преводиоци/тумачи који су правног образовања и/или имају искуства у превођењу медицинске документације, стручне литературе или су усмено преводили на стручним медицинским скуповима.

Трошковник за накнаду пружених услуга усменог превођења мора бити израђен у складу са категоријама језика:

Језици: I категорије:

арапски, бугарски, горански, енглески, знаковни језик, италијански, мађарски, македонски, немачки, пољски, португалски, румунски, русински, руски, словачки, словеначки, фински, француски, хрватски, чешки, шведски, шпански.

II категорије: албански, грчки, кинески, норвешки, ромски, турски, украјински, хебрејски, холандски III категорије:

дански, јапански, пакистански, персијски, фламански и јерменски

 

Један час превођења (од 60 минута), при чему се обрачунава као пун сат сваки започети рачунајући од заказаног времена доласка ради превођења 1200,00 РСД 1500,00 РСД 1800,00 РСД
Трошковник мора бити достављен у року од 24 сата.

 

Трошковник за накнаду пружених услуга писменог превођења медицинске документације мора бити израђен у складу са категоријама језика:

Језици: I категорије:

арапски, бугарски, гестовни говор, горански, енглески, италијански, мађарски, македонски, немачки, пољски, португалски, румунски, русински, руски, словачки, словеначки, фински, француски, хрватски, чешки, шведски, шпански.

II категорије:

албански, грчки, кинески, норвешки, ромски, турски, украјински, хебрејски, холандски

III категорије:

дански, јапански,  пакистански, персијски, фламански и јерменски.

 

Износ по страни текста од 1600 карактера са размацима у 2  примерка (без увећања цене и за већи број) Са страног на српски језик: 1200,00 РСД

 

Са српског на страни: 1800,00 РСД

Са страног на српски језик: 1800,00 РСД

 

Са српског на страни: 2100,00 РСД

Са страног на српски језик: 1800,00 РСД

 

Са српског на страни: 2100,00 РСД

Трошковник мора бити достављен у року од 24 сата.

 

  • У складу са наведеним, КЦВ преузима на себе да омогући све потребне информације за припрему судског преводиоца/тумача, да лице за то овлашћено буде на услузи судском преводиоцу/тумачу приликом доласка у КЦВ и током времена превођења у КЦВ, као и за сва евентуална питања и нејасноће у вези са техничким условима.
  • Судски преводиоци/тумачи који се одазову на јавни позив за формирање референтне листе, достављањем потребне документације се обавезују на прихватање наведених услова, као и присуство стручним обукама које ће КЦВ организовати у сврху припреме за превођење у здравственој установи.
  • Рок за подношење пријава на јавни позив је 14 радних дана, од дана објављивања на сајту КЦВ.
  • Пријаве са прилозима из тачке 2 потребно је доставити у штампаном облику на адресу Клиничког центра Војводине, Хајдук Вељкова 1, 21000 Нови Сад, са назнаком „за јавни позив за пружање преводилачких услуга у КЦВ“.
  • Комисија коју образује директор ће размотрити пријаве пристигле на јавни позив и предлог референтне листе доставити директору у року од 5 дана од истека рока за подношење пријава. Директор ће у року од 8 дана утврдити референтну листу , о чему ће бити обавештени сви учесници јавног позива.
  • Директор ће у року од 15 дана од обавештавања учесника јавног позива, закључити уговоре о делу са изабраним кандидатима.

Објављено 23. 12. 2021.

You may also like...

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *