Важно обавештење за књижевне, научне и стручне преводиоце

Удружење књижевних преводилаца Србије, један од оснивача организације ООРП (Организације за репрографска права), која се бави наплатом репрографских ауторских права, позвало је све колеге преводиоце (књижевне, научне и стручне), без обзира да ли су чланови неког репрезентативног удружења, да доставе документацију на основу које могу учествовати у расподели средстава која ће бити прикупљена по наведеном основу. Њихово обавештење преносимо у целости:

Реч је о ауторским правима писаца и преводилаца која се односе на умножавање путем фотокопирања, и не могу се наплатити другачије него преко ООРП. Репрографска права плаћају фотокопирнице у облику месечне надокнаде по фотокопир апарату, и увозници опреме за фотокопирање. Новац прикупљен на тај начин дели се по пола на ауторе и издаваче, у складу са Законом о ауторским и сродним правима, и под надзором Завода за интелектуалну својину. Расподела новца за ауторе (књижевнике и преводиоце) организована је преко уметничких удружења књижевника и преводилаца – УКС, СКД за књижевнике и УКПС и УСНП за књижевне и стручне преводиоце. Дакле, удружења деле 50 % (по 12,5% од укупне прикупљене суме по удружењу за расподелу) на број аутора који се пријави побројаним удружењима. Напоменимо да аутори, тј. књижевници и преводиоци не морају бити чланови ниједног од побројаних удружења да би могли да учествују у расподели – довољно је да се пријаве преко било ког од њих, и да испуњавају услове. Књижевници и преводиоци који познају ауторе изван струковних удружења могу да их обавесте о могућности наплате колективних ауторских права и да им проследе овај позив.

Услови (дефинисани Правилником о расподели ООРП):

Аутор књижевник стиче право на учешће у расподели накнаде уколико је на дан обрачуна накнаде објавио најмање две књиге у последње три календарске године. (2020, 2019, 2018)

Аутор преводилац стиче право на учешће у расподели накнаде уколико је на дан обрачуна накнаде, у последње три календарске године, имао најмање 20 табака објављеног ауторског прeвoдилачког текста. (2020, 2019, 2018)

Обим књиге није дефинисан – реч је о наслову који мора бити каталогизован у НБС и имати ЦИП. У књиге се рачунају и уџбеници, као и поновна издања.

Један преводилачки табак има 16 страница, једна страница има 1800 знакова са размацима и интерпункцијом. Код превода поезије 100 стихова чини један табак. Рачунају се и поновна издања већ објављених превода. Такође, рачунају се и поновна издања превода објављених у последње три године.

У прилогу писму налазе се два документа: први је формулар у који уписујете податке о објављеним књигама/преводима у последње три године, а други је уговор који потписујете са ООРП да би постојао основ за исплату тантијема за ваша репрографска ауторска права.

Молимо вас да водите рачуна о прецизности кад попуњавате формулар са подацима о преводилачком учинку, јер ће се ти подаци проверавати у каталогизацији НБС и ЦИП-а.

Још једном напомињемо, када је уговор са ООРП у питању, да се ради искључиво о колективним репрографским правима, а не о вашим појединачним ауторским правима. Као појединац репрографска права не можете никако наплатити, и уговор са ООРП је једини начин.

Рок за предају два попуњена документа у нашем удружењу је 25. јануар 2022. Документе треба попунити ручно или компјутерски, скенирати у формату ПДФ и послати мејлом на електронску адресу удружења ukps011@gmail.com . Оригинал можете доставити накнадно Секретаријату удружења.

Секретаријат УКПС

*   *   *

О колективном остваривању репрографских права можете се информисати и на сајту Удружења књижевних преводилаца Србије.

You may also like...

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *