Пословник о раду сталних судских преводилаца и тумача

Пословник о раду представља скуп смерница за рад судских преводилаца/тумача којe произилазе из праксе а у складу са важећим прописима који директно или индиректно утичу на наш рад. Када Министарство правде буде донело закон и подзаконска акта, она ће бити обавезујућа. Овај пословник, до тада,  представља препоруку за рад, како би се увео ред и струка припремила за коначну регулацију наше професије. 

Више детаља о садржају и процесу израде Пословника можете погледати овде.