Од 1. јануара на снази измене и допуне Закона о електронском фактурисању

Од 1. јануара 2023. године ступио је на снагу Закон о изменама и допунама Закона о електронском фактурисању, којим се излази у сусрет захтевима привреде, а државни секретар у Министарству финансија Славица Савичић објашњава који су најзначајнији разлози за ове измене закона.

„Постојала је потреба да се прецизирају одређене одредбе Закона о електронском фактурисању, а међу њима се налазе одредбе које се односе на обавезу издавања електронске фактуре, као и да се прошири круг изузетака од ове обавезе. Додатно се од обавезе издавања електронске фактуре изузимају промет добара и услуга који се врши без накнаде, трансакције по основу које се плаћа накнада која представља јавни приход у складу са законом којим се уређује буџетски систем, као и захтев за исплату трошкова и награда у судским и другим поступцима, који се исплаћују из средстава суда, односно другог органа код којег се води поступак, на основу одлуке суда, односно другог органа”, рекла је Савичић.

На кога се Закон не примењује?

Она је објаснила да се Закон не примењује на физичка лица која нису обвезници пореза на приход од самосталне делатности. Сходно томе, Закон о електронском фактурисању се неће примењивати на пољопривреднике који остварују приходе од пољопривредне делатности (или само пољопривреде), уколико не воде пословне књиге.

„Врши се прецизирање да лице које је обвезник пореза на приход од самосталне делатности односно лице које је обвезник пореза на добит правних лица, а које није субјект јавног или приватног сектора, постаје добровољни корисник система електронских фактура пре подношења захтева за исплату субјекту јавног сектора. Ако ово лице не послује са субјектима јавног сектора, нема обавезу да примењује Закон о електронском фактурисању”, појаснила је Савичић.

Извор: Бизнис финансијски портал, објава од 30. 12. 2022.

Припремила: Марија Милорадов, адвокат и стални судски преводилац за немачки језик, потпредседник УССТСПС

БИТНО:

1. Не односи се на исплату трошкова и накнада у судским и другим поступцима.

2. Самосталац, који није у обавези да користи систем е-фактура, може постати добровољни корисник, уз претходну најаву.

You may also like...

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *