Обавеза обуке Етика и интегритет, 30. јула 2022. (Нови Сад)

Драги чланови УССПТС,

Законом о спречавању корупције („Службени гласник РС”, бр. 35/19, 88/19, 11/21 – аутентично тумачење, 94/21 и 14/22), предвиђена је обавеза јавних предузећа и свих органа јавне власти – установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, да спроведу обуку у области спречавања корупције и јачања интегритета за све запослене и лица ангажована ван радног односа, до 31. 12. 2022. године те да о реализацији обуке извести Агенцију за спречавање корупције. За непоштовање ове законске обавезе утврђена је прекршајна одговорност. Судски преводиоци (било физичка лица, било правна) у свакодневној пракси су усмерени на рад са јавним сектором (и спадају у лица ангажована ван радног односа), те би такође требало да прођу ову обуку. Сходно томе, надлежно министарство/покрајински секретаријат који нам је издао решења, или судови који нас ангажују, требало би да су нам до сада доставили некакву информацију о плану едукације, али мислим да се „боре“ са обавезом реализације обуке за сталнозапослене. Како је ово постало законска обавеза, не можемо је избећи, већ се само одједном може појавити као предуслов који уколико није задовољен, води у неке нове обавезе и сл.

У жељи да непријатности предупредимо, а и зато што смо свакодневно сведоци недостатка професионалне етике у судскопреводилачкој пракси, УССПТС иако нема директно обавезу реализације предметне обуке, организује 30. јула са почетком у 10.00 у Новом Саду, у просторијама хаба MS Translation Team (Браће Рибникар 6/2) обуку „Етика и професионални интегритет“ – без накнаде за чланове УССПТС.

Агенција је израдила Програм обуке у области спречавања корупције и јачања интегритета, који подразумева унапред планиран садржај, форму и начин реализације, и ко је може спроводити, у складу са Упутством за спровођење обуке, чија је сврха усвајање знања о етичким принципима, боље разумевање прописа и једнообразно схватање шта је прихватљиво понашање и како превазићи сукоб интереса, да ни не наступи корупција. Остваривањем сврхе обуке стичу се способности и вештине за реаговање у ризичним ситуацијама и превазилажење етичких дилема. Спроводи се уживо, у виду 4 тематске радионице:

1) Вредности и интегритет;

2) Ризичне ситуације за настанак корупције у радном окружењу;

3) Улога етичког кодекса у решавању етичких дилема;

4) Одговорност за етичко поступање.

Захваљујући најбољим намерама Сунчице Филиповић, која нам уступа простор хаба MS Translation Team, и едукованог реализатора који ће обуку извести pro bono, Удружење је успело да у наведеном термину уклопи неопходне елемента за реалиазацију обуке. Стога вас молим да не пропустимо ову прилику (и да понесете своје оловке, папир, воду, кафу, шта ћете појести у паузи) и пријавите се путем линка:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIS1cLFJvSjbKr5F2c89dES9lmhpiVt-3vQW04iiSkoTQ3Tg/viewform

Најкасније до 27. 7. 2022.

Слађана Милинковић

Председник удружења и судски преводилац за латински језик

You may also like...

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *