Оглас за судске преводиоце/тумаче у АПВ

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине националне заједнице у Новом Саду је 25. новембра 2020. године објавио оглас за постављење сталних судских преводилаца и сталних судских тумача знакова слепих, глувих или немих лица за подручје виших судова на територији Аутономне Покрајине Војводине (објављен у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”, бр. 62/2020, листу „Ало“, „Magyar Szó“, „Hrvatska riječ“, „Руске слово“, „Hlas ljudu“ и „Libertatea“).

Расписана је потреба за постављењем сталних судских преводилаца и сталних судских тумача знакова слепих, глувих или немих лица за подручја виших судова у Новом Саду, Зрењанину, Суботици, Сремској Митровици, Панчеву и Сомбору. Тражени језици су следећи: албански, арапски, немачки, турски, енглески, словеначки, италијански, мађарски, ромски, румунски, словачки, словеначки, руски, македонски, грчки, шпански, француски, бугарски, шведски, холандски, пашту, урду, фарси, хрватски, кинески и знаковни језик.

Пријаве на оглас достављају се у року од 30 дана од дана објављивања огласа на адресу Покрајинског секретаријата, односно до 25. децембра 2020. године.

Целовит текст огласа налази се на сајту Секретаријата.

You may also like...