Самоиницијативно пријављивање прихода оствареног из иностранства

Пореска управа Републике Србије 13. октобра 2020. године позвала је сва физичка лица која примају уплате из иностранства (укључујући преводиоце и наставнике језика) а која су пропустила да поднесу пореске пријаве, да пре отпочињања пореске контроле самоиницијативно обрачунају порез и доприносе са припадајућом каматом и измире своје законске обавезе.

Како се на сајту ПУ наводи,

„на основу расположивих података о уплатама из иностранства и  поређењем тих података са поднетим пореским пријавама о обрачунатом и плаћеном порезу самоопорезивањем и припадајућим доприносима на зараду/другу врсту прихода од стране физичког лица као пореског обвезника, установила је високу стопу непоштовања пореских прописа и идентификовала та  физичка лица.

Ови приходи остварују се по основу пружања разних врста услуга, а најчешће су то услуге развоја софтвера, превођења, држања часова страних језика, промоције, графичког дизајна и друге врсте услуга. Непоштовање пореских прописа установљено је и код физичких лица која приходе остварују на друштвеним мрежама („јутјубери“, „инфлуенсери“), интернет клађења и слично, као и код лица која су издавала сопствене непокретности до 30 дана („стан на дан“).

[…]

Пореска управа Републике Србије ће наставити континуирано спровођење пореских контрола физичких лица.

Додатне информације могу се добити позивањем Контакт центра на бројеве телефона: 011-33-10-111 или 0700-700-007, или непосредно на шалтерима „Ваш порезник“ у филијалама Пореске управе.”

*  *  *

КОМЕНТАР УССПТС:

Реаговати само ако добијете решење о задужењу из Пореске управе. А и тада има рок за приговор и плаћање.

Али, неколико ствари за размишљање:
1. преводилачка страница за 800900 дин, без плаћања пореза на зараду и без уплате доприноса преводиоцу систем је који не може вечно да траје. Такав рад је нелојална конкуренција самосталцима који плаћају обавезе;
2. по најновијим прописима, подаци са штедних рачуна, и динарских и девизних, нису банкарска тајна; они се воде у јединственом регистру код НБС и извршитељи имају право увида и да задуже рачуне у поступку принудне наплате;
3. постоји и новоуведени јединствени регистар дознака (сва плаћања физичких лица за иностранство и из иностранства);
4. једино нема централне евиденције уплата у животно осигурање (за сада?);
5. порески систем Републике Србије не познаје институте неопорезива минимална зарада, мини посао, допунска зарада;
6. ако вас плаћају преко платформе PayPal, ваша уплата је у Србији, а ако вас плаћају преко картице Payoneer, ваша уплата је у иностранству.

На време мислите о томе.

Kоментар припремила: Марија Милорадов, адвокат и стални судски преводилац за немачки језик

*  *  *

Како физичко лице само обрачунава и плаћа порезе и доприносе (ft1p.rs): видео упутство.

Самоопорезивање физичких лица која примају уплате из иностранства (pausal.rs): текст.

You may also like...

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *